หลักสูตรฝึกอบรมของเรา

รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆมีดังนี้

 • Tripod-Beta Incident Investigation and Analysis

 • Incident Cause Analysis Method (ICAM)

 • Accident/Incident Investigation and Root Cause Analysis

 • Bow-Tie Hazard Analysis and Risk Assessment

 • Tripod-Delta : A Proactive for Hazard and Safety Management

 • System Safety and Hazard Analysis

 • Operational Risk Management (ORM)

 • Human Factors in Safety-critical Operations

 • Human Factors in Plant Safety

 • Human Factors in Maintenance Operations

 • Human Factors and Control Room Management for SCADA/DCS Operations in Plant Safety

 • Human Performance Improvement ; key Challenge for Quality and Safety Improvement

 • Human Error Investigation and Root Cause Analysis

 • Human Reliability Analysis (HRA)

 • Human Error Assessment and Reduction Techniques (HEART)

 • Human Error Assessment using Human Error HAZOP

 • Situation Awareness (SA) for Safety-Critical Operation

 • Situation Awareness (SA) for Control Room Operation in Plant Safety

 • Fatigue Management in Safety-Critical Work

อุตสาหกรรม (Industries)

HSC ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่หน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมได้แก่

 • ระบบการขนส่งขนาดใหญ่ (รถไฟฟ้า การเดินเรือและท่าเรือ ระบบท่อส่ง)

 • ปิโตรเคมี

 • พลังงาน : น้ำมันและแก๊ส โรงไฟฟ้า

 • การแพทย์

 • การผลิต

 • การบำรุงรักษา